Skip to main content

Tilbageblik og Indblik (e-bog udgave) / Retrospection and Introspection (Danish Translation – eBook) - (PDF)

$4.99

SKU:
DP130EP077DA
Fund:
10100
Department:
70000
Object:
14000
Project:
0
P_type:
D
F_family:
eBook (PDF)
Format:
PDF
P_family:
Retrospection and Introspection
Language:
Danish
Combined_Sort:
621

Tilbageblik og Indblik (e-bog udgave) / Retrospection and Introspection (Danish Translation — eBook Edition) - PDF ONLY

DOPAEBKRETDA

I sin korte selvbiografi, Tilbageblik og Indblik, skriver Mary Baker Eddy kort om sin barndom og ungdom og begivenheder, der førte hende til opdagelsen af Kristen Videnskab. Hun belyser, hvad det betyder at følge og praktisere Jesu lære alvorligt og giver råd, som Kristen Videnskabs studerende finder anvendelige og oplysende i dag. Hun fortæller også om åndeligt indblik i tilblivelsen af sit hovedværk, Videnskab og Helse med Nøgle til Skriften, samt grundlæggelsen af The First Church of Christ, Scientist.

Tosproget udgave med engelsk på modstående sider.

In her short autobiography, Retrospection and Introspection, Mary Baker Eddy writes briefly about her early life and events that led to her discovery of Christian Science. She illumines what it means to earnestly follow and practice Jesus’ teachings, and offers counsel that students of Christian Science find applicable and instructive today. She also shares spiritual insights about the writing of her principal work, Science and Health with Key to the Scriptures, and the founding of The First Church of Christ, Scientist.

Bilingual edition with English on facing pages.

PDF - 11.3 MB