Skip to main content

Videnskab og Helse med Nøgle til Skriften Science and Health with Key to the Scriptures

By Mary Baker Eddy

$24.00
Fund:
10100
Department:
70000
Object:
14000
Project:
0
P_type:
P
F_family:
Paperback
Format:
Paperback
P_family:
Science and Health with Key to the Scriptures
I_family:
Videnskab og Helse med Nøgle til Skriften
Language:
Danish
Combined_Sort:
81
Author:
Mary Baker Eddy
SKU:
P025B11992DA

Videnskab og Helse med Nøgle til Skriften – baseret på Bibelen, er den grundlæggende lærebog for Kristen Videnskab. Den udforsker vores forhold til Gud og hvor kraftfuld bøn er, i forhold til at imødekomme alle menneskelige behov. Forfatteren, Mary Baker Eddy, viser hvordan Bibelen hjælper os med at forstå og anvende Guds åndelige kærlighed, i et pålideligt helbredelsesystem.

Videnskab og Helse inkluderer kapitler om ”Bøn”, ”Ægteskab”, ”Videnskab, teologi, medicin” samt ”Kristen Videnskabs praksis”. De sidste 85 sider inkluderer personlige udsagn fra folk, der blev helbredt ved at læse Videnskab og Helse. Disse helbredelser inkluderer hjertesygdomme, kræft, grå stær, reumatisme, knoglebrud og døvhed med mere. Endnu vigtigere for disse læsere var, en fornyet følelse af Guds grænseløse kærlighed og en forvandling af deres liv.

Tosproget udgave med engelsk på modstående sider.

Based on the Bible, Science and Health with Key to the Scriptures is the foundational textbook of Christian Science. It explores our relationship with God and the power of prayer in meeting all human needs. Author Mary Baker Eddy shows how the Bible helps us understand and apply the spiritual laws of God in a reliable system of healing. 

Science and Health includes chapters on “Prayer,” “Marriage,” “Science, Theology, and Medicine,” and “Christian Science Practice.” The last 100 pages include personal statements from those who were healed by reading Science and Health. These healings include heart disease, cancer, cataracts, rheumatism, broken bones, deafness, and more. Even more valued by these readers was a renewed sense of God’s boundless love and their lives being reformed.

Bilingual edition with English on facing pages.
 

Sprog: dansk
Format: paperback
Antal sider: 1328
Størrelse: 12.07 x 17.48 cm
Vægt: 0.65 kg
ISBN: 978-0-87952-103-5

Language: Danish
Format: Paperback
Pages: 1328
Dimensions: 4.75 x 6.88 inches (12.07 x 17.48 cm)
Weight: 1.44 lbs
ISBN: 978-0-87952-103-5