Skip to main content

Videnskab og Helse med Nøgle til Skriften // Science and Health with Key to the Scriptures (Danish) (Paperback)

$24.00

SKU:
P025B11992DA
Fund:
10100
Department:
70000
Object:
14000
Project:
0
P_type:
P
F_family:
Book
Format:
Paperback
P_family:
Science and Health with Key to the Scriptures
Language:
Danish
Combined_Sort:
81

Videnskab og Helse med Nøgle til Skriften – Paperback (Danish)

"I Kristen Videnskabs lærebog, Videnskab og Helse med Nøgle til Skriften, forklarer Mary Baker Eddy de videnskabelige love bag Jesu Kristi lære og helbredelser. Fra det første kapitel, ”Bøn”, til hendes fortolkning af Første Mosebog og af Johannes’ Åbenbaring samt en ordliste med bibelske udtryk – indbyder forfatteren læserne til at tænke dybt over Guds althed, menneskets fuldkommenhed som Guds åndelige skabning, og hvordan en forståelse af disse kendsgerninger kan befri os fra synd, sygdom og død, akkurat som de gjorde på bibelsk tid.

Tosproget udgave med engelsk på modstående sider.

In the Christian Science textbook, Science and Health with Key to the Scriptures, Mary Baker Eddy explains the scientific laws behind the teachings and healings of Christ Jesus. From the first chapter, “Prayer,” to her exegesis of Genesis and Revelation, to a Glossary of biblical terms, the author invites readers to deeply consider the allness of God, the perfection of man as God's spiritual creation, and how an understanding of these facts can free one from sin, disease, and death—just as they did in biblical times.

Bilingual edition with English on facing pages.

Paperback
1.750 lbs/27.28oz

1328 pages"
  • ISBN: 9780879521035