Skip to main content

Pismo Święte: Nowy Przekład Bible

$12.00
Fund:
10100
Department:
70000
Object:
14000
Project:
0
P_type:
P
F_family:
Vinyl
Format:
Vinyl
P_family:
Bible
I_family:
Pismo Święte: Nowy Przekład
Language:
Polish
Combined_Sort:
59
SKU:
P050B40801PL

Biblia dawała pocieszenie i kierownictwo milionom ludzi przez pokolenia. Mary Baker Eddy mówiła o Biblii jako jedynym swoim podręczniku i cytowała ją wiele razy w swoich pismach. W swej istocie, Biblia niesie zrozumienie niezawodnej Bożej dobroci i przesłanie o wrodzonej naturze duchowej całej ludzkości. Biblia i podręcznik Chrześcijańskiej Nauki Nauka i zdrowie z Kluczem do Pisma świętego stanowią Pastora Kościoła Chrystusa, Naukowca.
Cytaty z tych książek składają się na autoryzowaną tygodniową Lekcję Biblijną – Kazanie publikowaną w Kwartalniku Chrześcijańskiej Nauki.

The Bible has brought comfort and guidance to millions of people for generations. Mary Baker Eddy referred to the Bible as her only textbook and referenced it many times throughout her writings. At its core, the Bible inspires an understanding of God’s unfailing goodness and humanity’s innate spirituality. The Bible and the Christian Science textbook, Science and Health with Key to the Scriptures by Mary Baker Eddy constitute the Pastor of the Church of Christ, Scientist.
 
Citations from these two books comprise the authorized weekly Bible Lesson sermon printed in the Christian Science Quarterly.

Język: Polski
Format: twarda okładka
Strony: 1352
Waga: 0.45 kg
Wymiary:14.0 x 3.8 x 19.7 cm

Language: Polish
Format: Hardcover
Pages: 1352
Weight: 1.0 lbs.
Dimensions: 5.5 x 1.5 x 7.75 inches