Skip to main content

Bijbel - Herziene Statenvertaling Bible

$32.00
Fund:
10100
Department:
70000
Object:
14000
Project:
0
P_type:
P
F_family:
Hardcover
Format:
Hardcover
P_family:
Bible
I_family:
Bijbel - Herziene Statenvertaling
Language:
Dutch
Combined_Sort:
51
SKU:
P050B40710DU

De Bijbel biedt al generaties lang troost en leiding aan miljoenen mensen. Mary Baker Eddy verwees naar de Bijbel als haar enig leerboek en verwees er in haar geschriften vaak naar. In de kern inspireert de Bijbel een begrip van Gods onfeilbare goedheid en de aangeboren geestelijkheid van de mensheid. De Bijbel en het Christian Science leerboek, Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift van Mary Baker Eddy vormen de Prediker van de Christian Science Kerk.
Citaten uit deze twee boeken vormen de geautoriseerde wekelijkse Bijbellespreek die is gedrukt in het Christian Science Kwartaalboekje.

The Bible has brought comfort and guidance to millions of people for generations. Mary Baker Eddy referred to the Bible as her only textbook and referenced it many times throughout her writings. At its core, the Bible inspires an understanding of God’s unfailing goodness and humanity’s innate spirituality. The Bible and the Christian Science textbook, Science and Health with Key to the Scriptures by Mary Baker Eddy constitute the Pastor of the Church of Christ, Scientist.
 
Citations from these two books comprise the authorized weekly Bible Lesson sermon printed in the Christian Science Quarterly.

Taal: Nederlands
Opmaak: hardcover
Gewicht: 0.45 kg

Language: Dutch
Format: Hardcover
Weight: 1.0 lbs.