Skip to main content

Handleiding van De Moeder-Kerk Manual of The Mother Church

By Mary Baker Eddy

$18.00
Fund:
10100
Department:
70000
Object:
14000
Project:
0
P_type:
P
F_family:
Hardcover
Format:
Hardcover
P_family:
Manual of The Mother Church
I_family:
Handleiding van De Moeder-Kerk
Language:
Dutch
Combined_Sort:
51
Author:
Mary Baker Eddy
SKU:
P075B10820DU

De Handleiding van De Moeder-Kerk heeft de activiteiten van de Church of Christ, Scientist, al meer dan een eeuw bestuurd. De voorschriften gaan over het Christelijke fundament van individuele levens en de kerkactiviteiten, evenals de structuur en leiding van de kerk.

De schrijfster Mary Baker Eddy schreef, “… elke regel en voorschrift in deze Handleiding zal de geestelijkheid van diegene, die hieraan gehoorzaamt vergroten, zijn of haar vermogen om de zieken te genezen versterken, de verdrietige troosten en de zondaar wekken” (The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany). 

Tweetalige uitgave met de Engelse tekst op de tegenoverliggende bladzijde. 

The Manual of The Mother Church has governed the activities of The First Church of Christ, Scientist for more than a century. Its by-laws address the Christian foundation of individual lives and church activity, as well as church structure and governance. 

Author Mary Baker Eddy wrote,  “...each Rule and By-law in this Manual will increase the spirituality of him who obeys it, invigorate his capacity to heal the sick, to comfort such as mourn, and to awaken the sinner” (The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany).

Bilingual edition with English on facing pages.

Taal: Nederlands
Opmaak: hardcover
Dikte: 138
Gewicht: 0.23 kg
Afmetingen: 11.7 x 16.2 cm

Language: Dutch
Format: Hardcover
Pages: 138
Weight: 0.5 lbs.
Dimensions: 4.63 x 6.38 inches