Skip to main content

Det Godes Enhed, Kristen Helbredelse, Menneskers Begreb Om Gud Unity of Good, Christian Healing, The People's Idea of God

By Mary Baker Eddy

$18.00
Fund:
10100
Department:
70000
Object:
14000
Project:
0
P_type:
P
F_family:
Paperback
Format:
Paperback
P_family:
Unity of Good, Christian Healing, The People's Idea of God
I_family:
Det Godes Enhed, Kristen Helbredelse, Menneskers Begreb Om Gud
Language:
Danish
Combined_Sort:
81
Author:
Mary Baker Eddy
SKU:
P125B13576DA

Det Godes Enhed
Forfatteren, Mary Baker Eddy, betragtede denne bog som sit vigtigste værk, næst efter Videnskab og Helse. I det udpejer hun grundlæggende teologiske forskelle mellem Kristen Videnskab og traditionel kristendom. Hun forklarer, at Gud, godheden selv, altid er tilstedeværende og almægtig. På dette grundlag viser hun læserne, hvordan de kan behandle emner som ondskab, synd og materialisme.

Kristen Helbredelse
Denne prædiken, holdt af Mary Baker Eddy, er baseret på Jesu udsagn: ”Og disse tegn skal følge dem, der tror: i mit navn skal de uddrive onde ånder; de skal tale med nye tunger; de skal tage på slanger, og hvis de drikker dødbringende gift, skal det ikke skade dem; på syge skal de lægge hænder, og de skal blive raske” (Markus-Evangeliet, kapitel 16).

Menneskers Begreb om Gud – Dets Virkning på Sundhed og Kristendom 
Oprindeligt en prædiken Mary Baker Eddy holdt i slutningen af 1800-tallet. Denne bog er baseret på Paulus’ bibelske brev til Efeserne, ”én Herre, én tro, én dåb”. Den tilbyder hendes indsigt i, hvordan det at udvide vores syn på Gud, bringer sundhed og helbredelse.

Tosproget udgave med engelsk på modstående sider. 

Unity of Good
The author, Mary Baker Eddy, considered this book her second most important work after Science and Health. In it, she addresses basic differences in theology between Christian Science and traditional Christianity. She explains that God, good, is always present and is all-powerful. From this basis, she shows readers how to address topics such as evil, sin, and materialism.

Christian Healing
This sermon, given by Mary Baker Eddy, is based on Jesus’ statement: “And these signs shall follow them that believe; In my name shall they cast out devils; they shall speak with new tongues; They shall take up serpents; and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them; they shall lay hands on the sick, and they shall recover” (The Gospel of Mark, chapter 16).

The People’s Idea of God – Its Effect on Health and Christianity
Originally a sermon Mary Baker Eddy delivered in the late 1800s, this book is based on Paul’s Biblical letter to the Ephesians, “One Lord, one faith, one baptism." It offers her insights on how advancing our view of God brings health and healing.

Bilingual edition with English on facing pages. 
 

Sprog: dansk
Format: paperback
Antal sider: 98
Vægt: 0.23 kg
ISBN: 978-0-87952-105-9

Language: Danish
Format: Paperback
Pages: 98
Weight: 0.5 lbs.
ISBN: 978-0-87952-105-9