Skip to main content

Guddommelig Videnskabs Grundtræk, Nej og Ja Rudimental Divine Science, No and Yes

By Mary Baker Eddy

$18.00
Fund:
10100
Department:
70000
Object:
14000
Project:
0
P_type:
P
F_family:
Paperback
Format:
Paperback
P_family:
Rudimental Divine Science, No and Yes
I_family:
Guddommelig Videnskabs Grundtræk, Nej og Ja
Language:
Danish
Combined_Sort:
81
Author:
Mary Baker Eddy
SKU:
P125B12206DA

I Guddommelig Videnskabs Grundtræk og Nej og Ja giver Mary Baker Eddy tydelige forklaringer på Kristen Videnskabs teologi og de metafysiske ideer, der er væsentlige for dens lære. Hun fortæller også om indblik i Kristen Videnskabs helbredens universelle tilgængelighed.

Guddommelig Videnskabs Grundtræk 
Mary Baker Eddy forklarer, via spørgsmål og svar, de grundlæggende idéer i Kristen Videnskab. Det første spørgsmål er, ”Hvordan ville De definere Kristen Videnskab?” Hun svarer: ”Som Guds lov, det godes lov, der fortolker og demonstrerer det guddommelige Princip og den guddommelige regel for universel harmoni”. Efterfølgende spørgsmål inkluderer ”Er mennesket materielt eller åndeligt?” og ”Hvordan skal jeg bære mig ad, med at demonstrere Kristen Videnskab, i helbredelse af syge?

Nej og Ja
Oprindeligt var Nej og Ja en prædiken, som tjente som Mary Baker Eddys svar, på en lokal præsts fordømmelse af Kristen Videnskab. Nej og Ja klargør metafysikken og læren i Kristen Videnskab og viser, hvordan Kristen Videnskab adskiller sig fra andre traditionelle trosretninger. Hun forklarer, hvordan Kristen Videnskab udelukkende blev grundlagt på Jesu Kristi lære og hans helbredende gerninger.

Tosproget udgave med engelsk på modstående sider. 

In Rudimental Divine Science and No and Yes, Mary Baker Eddy offers clear explanations of Christian Science theology and the metaphysical ideas intrinsic to its teachings. She also shares spiritual insights about the universal availability of Christian Science healing.

Rudimental Divine Science
Through a question-and-answer format, Mary Baker Eddy explains the basic ideas of Christian Science. The first question is, “How would you define Christian Science?” She answers: “As the law of God, the law of good, interpreting and demonstrating the divine Principle and rule of universal harmony.” Subsequent questions include “Is man material or spiritual?” and “How should I undertake to demonstrate Christian Science in healing the sick?

No and Yes
Originally a sermon, No and Yes served as Mary Baker Eddy’s response to a local pastor’s denunciation of Christian Science. No and Yes clarifies the metaphysics and teachings of Christian Science and shows how Christian Science differs from other faith traditions. She explains how Christian Science was founded wholly on the teachings of Christ Jesus and his healing ministry. 

Bilingual edition with English on facing pages.

Sprog: dansk
Format: paperback
Antal sider: 63
Vægt: 0.18 kg
ISBN: 978-0-87952-105-9

Language: Danish
Format: Paperback
Pages: 63
Weight: 0.39 lbs.
ISBN: 978-0-87952-105-9