Skip to main content

Guddommelig Videnskabs Grundtræk / Nej og Ja // Rudimental Divine Science and No and Yes Paperback (Danish)

$18.00

SKU:
P125B12206DA
Fund:
10100
Department:
70000
Object:
14000
Project:
0
P_type:
P
F_family:
Book
Format:
Paperback
P_family:
Rudimental Divine Science, No and Yes
Language:
Danish
Combined_Sort:
81

Rudimental Divine Science and No and Yes (paperback) - Danish

 

I Guddommelig Videnskabs Grundtræk og Nej og Ja giver Mary Baker Eddy tydelige forklaringer på Kristen Videnskabs teologi og de metafysiske ideer, der er væsentlige for dens lære. Hun fortæller også om indblik i Kristen Videnskabs helbredens universelle tilgængelighed.

I Guddommelig Videnskabs Grundtræk tager hun fat i nogle af de oftest stillede spørgsmål om videnskabelig kristendom, og hvordan den helbreder.

I Nej og Ja kommer hun med hun et tankevækkende syn på Kristen Videnskabs teologi i forhold til andre kristne trostraditioner og bygger på den forudsætning, at den ene og alene er grundlagt på Kristus Jesu ord og gerninger.

Tosproget udgave med engelsk på modstående sider. 

In Rudimental Divine Science and No and Yes, Mary Baker Eddy offers clear explanations of Christian Science theology and the metaphysical ideas intrinsic to its teachings. She also shares spiritual insights about the universal availability of Christian Science healing.

In Rudimental Divine Science, she addresses some of the most commonly asked questions about scientific Christianity and how it heals.

In No and Yes, she offers a thought-provoking look at Christian Science theology in relation to other Christian faith traditions, and builds on the premise that it is founded wholly upon the words and deeds of Christ Jesus.

Language: Danish 
Weight: 0.387 lbs (0.175 kg) 
Length: 63 pages
ISBN: 978-0-87952-105-9