Skip to main content

Bible: Český ekumenický překlad Bible

$28.00
Fund:
10100
Department:
70000
Object:
14000
Project:
0
P_type:
P
F_family:
Hardcover
Format:
Hardcover
P_family:
Bible
I_family:
Bible: Český ekumenický překlad
Language:
Czech
Combined_Sort:
51
SKU:
P050B40926CZ

Bible nabízí útěchu a vedení milionům lidí po mnoho generací. Mary Baker Eddy o ní hovoří jako o jediné své učebnici a mnohokrát se na ni ve svých spisech odvolává. Bible – ve své nejčistší podstatě – inspiruje k pochopení neochvějné dobroty Boží a vrozené spirituality lidstva. Bible a učebnice Křesťanské Vědy Věda a zdraví s klíčem k Písmu, kterou Mary Baker Eddy napsala, jsou Pastorem Církve Krista, Vědec.

The Bible has brought comfort and guidance to millions of people for generations. Mary Baker Eddy referred to the Bible as her only textbook and referenced it many times throughout her writings. At its core, the Bible inspires an understanding of God’s unfailing goodness and humanity’s innate spirituality. The Bible and the Christian Science textbook, Science and Health with Key to the Scriptures by Mary Baker Eddy constitute the Pastor of the Church of Christ, Scientist. 

Language: Czech
Format: Hardcover
Weight: 1.24 lbs. (0.56 kg)
Dimensions: 5.25 x 7.5 inches (13.3 x 19.1 cm)
ISBN: 978-9-19825-585-0