Skip to main content

Věda a zdraví s klíčem k Písmu Science and Health with Key to the Scriptures

By Mary Baker Eddy

$9.99
Fund:
10100
Department:
70000
Object:
14000
Project:
0
P_type:
D
F_family:
eBook (PDF)
Format:
PDF
P_family:
Science and Health with Key to the Scriptures
I_family:
Věda a zdraví s klíčem k Písmu
Language:
Czech
Combined_Sort:
621
Author:
Mary Baker Eddy
SKU:
DP025EP084CZ
Maximum Purchase:
1 unit

Věda a zdraví s klíčem k Písmu je zásadní učebnice Křesťanské Vědy založená na Bibli. Zkoumá náš vztah k Bohu a sílu modlitby při uspokojování všech lidských potřeb. Autorka Mary Baker Eddy ukazuje, jak nám Bible pomáhá porozumět Božím duchovním zákonům a aplikovat je ve spolehlivém systému uzdravování. 

Věda a zdraví obsahuje kapitoly „Modlitba,“ „Manželství,“ „Věda, teologie a lékařství“ a „Praxe Křesťanské Vědy.“ Posledních sto stran zahrnuje osobní příběhy lidí, kteří se uzdravili čtením Vědy a zdraví. Uzdravili se mimo jiné ze srdečních chorob, rakoviny, očního zákalu, revmatismu, zlomenin, hluchoty a dalších nemocí. Tito čtenáři navíc ocenili obnovený smysl pro nekonečnou Boží lásku a pro reformování vlastního života.

Dvojjazyčné vydání s angličtinou na protilehlé straně. 

Based on the Bible, Science and Health with Key to the Scriptures is the foundational textbook of Christian Science. It explores our relationship with God and the power of prayer in meeting all human needs. Author Mary Baker Eddy shows how the Bible helps us understand and apply the spiritual laws of God in a reliable system of healing. 

Science and Health includes chapters on “Prayer,” “Marriage,” “Science, Theology, and Medicine,” and “Christian Science Practice.” The last 100 pages include personal statements from those who were healed by reading Science and Health. These healings include heart disease, cancer, cataracts, rheumatism, broken bones, deafness, and more. Even more valued by these readers was a renewed sense of God’s boundless love and their lives being reformed.

Bilingual edition with English on facing pages.

Language: Czech
Format: PDF
File size: PDF - 15.0 MB