Skip to main content

Věda a zdraví s klíčem k Písmu (eBook vydání) (Czech) — (eBook) - (PDF)

Wholesale price: $9.99

SKU:
DP025EP084CZ
Fund:
10100
Department:
70000
Object:
14000
Project:
0
P_type:
D
F_family:
eBook
Format:
PDF
P_family:
Science and Health with Key to the Scriptures
Language:
Czech
Combined_Sort:
621

Věda a zdraví s klíčem k Písmu (eBook vydání) (Czech) — eBook Edition - PDF ONLY

DOPAEBKSH0CZ

V učebnici Křesťanské Vědy, Věda a zdraví s klíčem k Písmu, Mary Baker Eddy vysvětluje vědecké zákony, které učil Ježíš Kristus a jimiž uzdravoval. Od první kapitoly „Modlitba” do její exegeze První knihy Mojžíšovy, Zjevení a Glosáře biblických výrazů, autorka vyzývá čtenáře, aby hluboce zvážili veškerost Boha, dokonalost člověka duchovně stvořeného Bohem, a jak pochopení těchto faktů může osvobodit jednoho od hříchu, nemoci a smrti—stejně jako tomu bylo v biblických dobách.

Dvojjazyčné vydání s angličtinou na protilehlé straně.

In the Christian Science textbook, Science and Health with Key to the Scriptures, Mary Baker Eddy explains the scientific laws behind the teachings and healings of Christ Jesus. From the first chapter, “Prayer,” to her exegesis of Genesis and Revelation, to a Glossary of biblical terms, the author invites readers to deeply consider the allness of God, the perfection of man as God's spiritual creation, and how an understanding of these facts can free one from sin, disease, and death—just as they did in biblical times.

Bilingual edition with English on facing pages.

PDF - 90.6 MB