Skip to main content

Gezangboek van Christian Science Christian Science Hymnal

$21.00
Fund:
10100
Department:
22700
Object:
13000
Project:
0
P_type:
P
F_family:
Hardcover
Format:
Hardcover
P_family:
Christian Science Hymnal
I_family:
Gezangboek van Christian Science
Language:
Dutch
Combined_Sort:
51
SKU:
G875B51874DU

Dit gezangboek, ontworpen voor kerkdiensten, is ook ideaal voor individuele zang, gebed en studie. Het bevat bekende christelijke liederen, woorden en muziek, afkomstig uit een verscheidenheid aan culturen en locaties, en meerdere gezangen die uniek zijn voor het Gezangboek van Christian Science – waaronder zeven gedichten geschreven door Mary Baker Eddy. Een aantal inhoudsopgaven dragen bij tot een praktisch gebruik van deze waardevolle verzameling van gezangen.

This hymnal, designed for church services, is also ideal for individual singing, prayer, and study. It encompasses familiar Christian hymns, words and music originating from a variety of cultures and locations, and several hymns unique to the Christian Science Hymnal—including seven poems written by Mary Baker Eddy. Several indexes contribute to the functionality of this valuable hymn collection.

Taal: Nederlands
Opmaak: hardcover
Dikte: 615
Gewicht: 0.77 kg
Afmetingen: 15.9 x 21.6 cm

Language: Dutch
Format: Hardcover
Pages: 615
Weight: 1.7 lbs.
Dimensions: 6.25 x 8.5 inches