Skip to main content

Kerkhandleiding van The First Church of Christ, Scientist (Dutch Translation – eBook) - (PDF)

$4.99

SKU:
DP075EP036DU
Fund:
10100
Department:
70000
Object:
14000
Project:
0
P_type:
D
F_family:
eBook (PDF)
Format:
PDF
P_family:
Manual of The Mother Church
Language:
Dutch
Combined_Sort:
621

Kerkhandleiding van The First Church of Christ, Scientist (Dutch Translation — eBook Edition) - PDF ONLY

DOPAEBKMANDU

In dit beknopte boekje bekrachtigt Mary Baker Eddy de stichting, het bestuur, de diensten en activiteiten van The First Church of Christ, Scientist, in Boston, Massachusetts, V.S., en geeft de richtlijnen voor zelfbestuur van individuele kerkleden. Verwijzend naar de Kerkhandleiding schrijft zij: “Hier ben ik zeker van, dat iedere Regel en ieder Voorschrift in deze Handleiding de geestelijkheid van hem die deze gehoorzaamt zal doen toenemen, kracht zal verlenen aan zijn vermogen om de zieken te genezen, de treurenden te vertroosten en de zondaars wakker te schudden” (The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany, blz. 230).

Tweetalige uitgave met de Engelse tekst op de tegenoverliggende bladzijde.

In this concise book, Mary Baker Eddy establishes the foundation, government, services, and activities of The First Church of Christ, Scientist, in Boston, Massachusetts, and provides the guidelines for self-government of individual church members. In referring to the Manual, she writes, “Of this I am sure, that each Rule and By-law in this Manual will increase the spirituality of him who obeys it, invigorate his capacity to heal the sick, to comfort such as mourn, and to awaken the sinner” (The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany, p. 230).

Bilingual edition with English on facing pages.

PDF - 12.8 MB