Skip to main content

Handbok för Moderkyrkan (eBok Upplaga) / Manual of The Mother Church (Swedish Translation — eBook) - (PDF)

Wholesale price: $4.99

SKU:
DP075EP046SW
Fund:
10100
Department:
70000
Object:
14000
Project:
0
P_type:
D
F_family:
eBook
Format:
PDF
P_family:
Manual of The Mother Church
Language:
Swedish
Combined_Sort:
621

Handbok för Moderkyrkan (eBok Upplaga) / Manual of The Mother Church (Swedish Translation — eBook Edition) - PDF ONLY

DOPAEBKMANSW
I denna kortfattade bok förordnar Mary Baker Eddy om styrelseformen för Den Första Kristi Vetenskaparkyrkan, i Boston, Massachusetts, USA, dess gudstjänster och annan verksamhet. Boken ger riktlinjer för den enskilda kyrkomedlemmens självstyrelse. Med hänvisning till Handboken skriver hon, ”Detta är jag säker på, att varje regel och paragraf i Handboken kommer att öka andligheten hos dem som lyder den, stärka deras förmåga att hela de sjuka, trösta de sörjande och väcka syndare” (The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany, s. 230).

Tvåspråkiga utgåvor med engelska på motstående sidor.

In this concise book, Mary Baker Eddy establishes the foundation, government, services, and activities of The First Church of Christ, Scientist, in Boston, Massachusetts, and provides the guidelines for self-government of individual church members. In referring to the Manual, she writes, “Of this I am sure, that each Rule and By-law in this Manual will increase the spirituality of him who obeys it, invigorate his capacity to heal the sick, to comfort such as mourn, and to awaken the sinner” (The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany, p. 230).

Bilingual edition with English on facing pages.


PDF - 12.2 MB