Skip to main content

Handbok för Moderkyrkan Manual of The Mother Church

By Mary Baker Eddy

$4.99
Fund:
10100
Department:
70000
Object:
14000
Project:
0
P_type:
D
F_family:
eBook (PDF)
Format:
PDF
P_family:
Manual of The Mother Church
I_family:
Handbok för Moderkyrkan
Language:
Swedish
Combined_Sort:
621
Author:
Mary Baker Eddy
SKU:
DP075EP046SW

Handboken för Moderkyrkan har styrt Kristi Vetenskaparkyrkans aktiviteter i mer än ett sekel. Dess stadgar gäller den kristna grunden i individuella liv och kyrkoaktiviteter, såväl som kyrkans organisation och styrelse.

Författaren Mary Baker Eddy skrev: ”…varje regel och stadga i denna handbok kommer att öka andligheten hos den som lyder den, stärka vederbörandes förmåga att bota sjuka, att trösta dem som sörjer och att väcka syndaren” (The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany).

Tvåspråkiga utgåvor med engelska på motstående sidor.

The Manual of The Mother Church has governed the activities of The First Church of Christ, Scientist for more than a century. Its by-laws address the Christian foundation of individual lives and church activity, as well as church structure and governance. 

Author Mary Baker Eddy wrote,  “...each Rule and By-law in this Manual will increase the spirituality of him who obeys it, invigorate his capacity to heal the sick, to comfort such as mourn, and to awaken the sinner” (The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany).

Bilingual edition with English on facing pages.

Språk: Svenska
Formatera: PDF
Filstorlek: PDF - 3.1 MB

Language: Swedish
Format: PDF
File size: PDF - 3.1 MB