Skip to main content

Guddommelig Videnskabs Grundtræk (e-bog udgave) / Rudimental Divine Science (Danish Translation — eBook) - (PDF)

Wholesale price: $2.99

SKU:
DP131EP069DA
Fund:
10100
Department:
70000
Object:
14000
Project:
0
P_type:
D
F_family:
eBook
Format:
PDF
P_family:
Rudimental Divine Science
Language:
Danish
Combined_Sort:
621

Guddommelig Videnskabs Grundtræk (e-bog udgave) / Rudimental Divine Science (Danish Translation — eBook Edition) - PDF ONLY

DOPAEBKRDSDA

Guddommelig Videnskabs Grundtræk
giver en kortfattet forklaring af teologien i Kristen Videnskab og de metafysiske idéer i dens lære. Gennem et spørgsmål-svar-format deler Mary Baker Eddy ud af sin åndelige indsigt og besvarer nogen af de oftest stillede spørgsmål om den videnskabelige Kristendom og hvordan den heler, herunder ”Er der ingen materie?”, ”Er mennesket materielt eller åndeligt?” og ”Hvordan skal jeg bære mig ad med at demonstrere Kristen Videnskab i helbredelse af syge?”

Tosproget udgave med engelsk på modstående sider.

Rudimental Divine Science provides a concise explanation of Christian Science theology and the metaphysical ideas intrinsic to its teachings. Through a question-and-answer format, Mary Baker Eddy offers spiritual insights and addresses some of the most commonly asked questions about scientific Christianity and how it heals, including “Is there no matter?”, “Is man material or spiritual?”, and “How should I undertake to demonstrate Christian Science in healing the sick?”

Bilingual edition with English on facing pages.

PDF - 3 MB