Skip to main content

Moderkirkens Håndbok (Ebok utgave) / Manual of The Mother Church (Norwegian Translation — eBook) - (PDF)

Wholesale price: $4.99

SKU:
DP075EP043NR
Fund:
10100
Department:
70000
Object:
14000
Project:
0
P_type:
D
F_family:
eBook
Format:
PDF
P_family:
Manual of The Mother Church
Language:
Norwegian
Combined_Sort:
621

Moderkirkens Håndbok (Ebok utgave) / Manual of The Mother Church (Norwegian Translation — eBook Edition) - PDF ONLY

DOPAEBKMANNR
I denne kortfattede boken, stadfester Mary Baker Eddy grunnlaget, styret, tjenester, og aktivitetene til The First Church of Christ, Scientist, i Boston, Massachusetts, og gir  retningslinjene for selvstyre for de enkelte kirkemedlemmene. Under henvisning til Håndboken, skriver hun, “Dette er jeg sikker på, at hver regel og vedtekt i denne Håndboken vil øke åndeligheten hos den som retter seg etter den, styrke evnen til å helbrede syke, bringe trøst til sørgende, og vekke synderen” (The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany, s. 230).

Tospråklig utgave med engelsk på motstående sider.

In this concise book, Mary Baker Eddy establishes the foundation, government, services, and activities of The First Church of Christ, Scientist, in Boston, Massachusetts, and provides the guidelines for self-government of individual church members. In referring to the Manual, she writes, “Of this I am sure, that each Rule and By-law in this Manual will increase the spirituality of him who obeys it, invigorate his capacity to heal the sick, to comfort such as mourn, and to awaken the sinner” (The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany, p. 230).

Bilingual edition with English on facing pages.

PDF - 12.1 MB