Skip to main content

Håndbok for The First Church of Christ, Scientist Manual of The Mother Church

By Mary Baker Eddy

$18.00
Fund:
10100
Department:
70000
Object:
14000
Project:
0
P_type:
P
F_family:
Hardcover
Format:
Hardcover
P_family:
Manual of The Mother Church
I_family:
Håndbok for The First Church of Christ, Scientist
Language:
Norwegian
Combined_Sort:
51
Author:
Mary Baker Eddy
SKU:
P075B12958NR

Moderkirkens håndboken har styrt virksomheten til Kirke av Kristus, Forsker, i mer enn et århundre. Dets vedtekter tar for seg det kristne grunnlaget for individuelle liv og kirkelig aktivitet, samt kirkestruktur og styring.

Forfatter Mary Baker Eddy skrev: «... hver regel og vedtekt i denne håndboken vil øke åndeligheten til ham som adlyder den, styrke hans evne til å helbrede syke, trøste de som sørger og vekke synderen» (The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany [Første kirke av Kristus, forsker, og diverse]).

Tospråklig utgave med engelsk på motstående sider.

The Manual of The Mother Church has governed the activities of The First Church of Christ, Scientist for more than a century. Its by-laws address the Christian foundation of individual lives and church activity, as well as church structure and governance. 

Author Mary Baker Eddy wrote,  “...each Rule and By-law in this Manual will increase the spirituality of him who obeys it, invigorate his capacity to heal the sick, to comfort such as mourn, and to awaken the sinner” (The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany).

Bilingual edition with English on facing pages.

Språk: norsk
Format: Innbundet
Vekt: 0.23 kg
Dimensjoner: 11.0 x 16.4 cm

Language: Norwegian
Format: Hardcover
Weight: 0.5 lbs.
Dimensions: 4.31 x 6.44 inches