Skip to main content

Återblick och inblick (eBok Upplaga) / Retrospection and Introspection (Swedish Translation — eBook) — (PDF)

Wholesale price: $4.99

SKU:
DP130EP082SW
Fund:
10100
Department:
70000
Object:
14000
Project:
0
P_type:
D
F_family:
eBook
Format:
PDF
P_family:
Retrospection and Introspection
Language:
Swedish
Combined_Sort:
621

Återblick och inblick (eBok Upplaga) / Retrospection and Introspection (Swedish Translation — eBook Edition) - PDF ONLY

I sin korta självbiografi, Återblick och inblick, skriver Mary Baker Eddy om sitt tidiga liv och de händelser som ledde till att hon upptäckte Kristen Vetenskap. Hon belyser vad det innebär att uppriktigt följa och tillämpa Jesu lära och ger råd som de som studerar Kristen Vetenskap finner att de kan ta lärdom av och tillämpa idag. Hon delar med sig av andliga insikter beträffande författandet av sitt främsta verk, Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften, och grundläggandet av Den Första Kristi Vetenskaparkyrkan.

Tvåspråkiga utgåvor med engelska på motstående sidor.

In her short autobiography, Retrospection and Introspection, Mary Baker Eddy writes briefly about her early life and events that led to her discovery of Christian Science. She illumines what it means to earnestly follow and practice Jesus’ teachings, and offers counsel that students of Christian Science find applicable and instructive today. She also shares spiritual insights about the writing of her principal work, Science and Health with Key to the Scriptures, and the founding of The First Church of Christ, Scientist.

Bilingual edition with English on facing pages.

PDF - 12.4 MB