Skip to main content

Återblick och inblick Retrospection and Introspection

By Mary Baker Eddy

$18.00
Fund:
10100
Department:
70000
Object:
14000
Project:
0
P_type:
P
Format:
Hardcover
P_family:
Retrospection and Introspection
I_family:
Återblick och inblick
Language:
Swedish
Combined_Sort:
59
Author:
Mary Baker Eddy
F_family:
Hardcover
SKU:
P125B12800SW

Mary Baker Eddy, grundaren av Kristi Vetenskaparkyrkan, skrev denna självbiografi 1891. Första delen av boken skildrar i stora drag hennes familjs historia och hennes egen ungdom och första tid som vuxen i Nya England. Hon utforskar sedan sin upptäckt av Kristen Vetenskap och väsentliga idéer i en vetenskaplig kristendom som bringar helande. Samtidigt som boken ger en inblick i denna religiösa ledares liv, ger den andliga rådgivningen i boken näring och vägledning åt dagens läsare.

Tvåspråkiga utgåvor med engelska på motstående sidor.

Mary Baker Eddy, founder of The First Church of Christ, Scientist, wrote this memoir in 1891. The first part of the book outlines her family’s history and her own youth and early adulthood in New England. She then explores her discovery of Christian Science and essential ideas of a scientific Christianity that brings healing. While giving insight into the life of this religious leader, the spiritual counsel in this book nurtures and guides readers today.

Bilingual edition with English on facing pages.

Språk: Svenska
Formatera: Hårt omslag
Vikt: 0.34 kg

Language: Swedish
Format: Hardcover
Weight: 0.74 lbs.