Skip to main content

Nej och ja (eBok Upplaga) / No and Yes (Swedish Translation – eBook) - (PDF)

Wholesale price: $4.99
SKU:
DP127EP059SW
Fund:
10100
Department:
70000
Object:
14000
Project:
0
P_type:
D
F_family:
eBook
Format:
PDF
P_family:
No and Yes
Language:
Swedish
Combined_Sort:
621

Nej och ja (eBok Upplaga) / No and Yes (Swedish Translation — eBook Edition) - PDF ONLY

DOPAEBKNY0SW
I Nej och ja, belyser Mary Baker Eddy viktiga punkter om Kristen Vetenskaps lära i relation till andra trostraditioner. Hon bygger på premissen att läran är helt och hållet grundad på Kristi Jesu ord och gärningar. Några av de ämnen hon tar upp och de frågor hon besvarar är: ”Sjukdom overklig”, ”Finns det en personlig Gudom?”, ”Finns förlåtelse för synd?” och ”Finns det icke någon förbön?”

Tvåspråkiga utgåvor med engelska på motstående sidor.

In No and Yes, Mary Baker Eddy elucidates significant points about the teachings of Christian Science in relation to other faith traditions. She builds on the premise that it is founded wholly upon the words and deeds of Christ Jesus. Some of the topics she addresses and the questions she answers include, “Disease Unreal”, “Is There a Personal Deity?”, “Is Sin Forgiven?”, and “Is There no Intercessory Prayer?”.

Bilingual edition with English on facing pages.

PDF - 7.4 MB