Skip to main content

Nej och ja No and Yes

By Mary Baker Eddy

$4.99
Fund:
10100
Department:
70000
Object:
14000
Project:
0
P_type:
D
F_family:
eBook (PDF)
Format:
PDF
P_family:
No and Yes
I_family:
Nej och ja
Language:
Swedish
Combined_Sort:
621
Author:
Mary Baker Eddy
SKU:
DP127EP059SW

Nej och ja var från början en predikan och tjänade sedan som Mary Baker Eddys svar på en lokal prästs fördömande av Kristen Vetenskap. Nej och ja förtydligar Kristen Vetenskaps metafysik och lära och visar hur Kristen Vetenskap skiljer sig från andra trostraditioner. Hon förklarar hur Kristen Vetenskap grundades uteslutande på Kristi Jesu lära och hans helandeverksamhet.

Tvåspråkiga utgåvor med engelska på motstående sidor.
 

Originally a sermon, No and Yes served as Mary Baker Eddy’s response to a local pastor’s denunciation of Christian Science. No and Yes clarifies the metaphysics and teachings of Christian Science and shows how Christian Science differs from other faith traditions. She explains how Christian Science was founded wholly on the teachings of Christ Jesus and his healing ministry.  

Bilingual edition with English on facing pages.
 

Språk: Svenska
Formatera: PDF
Filstorlek: PDF - 7.5 MB

Language: Swedish
Format: PDF
File size: PDF - 7.5 MB