Skip to main content

Det godes Enhed (e-bog udgave) / Unity of Good (Danish Translation – eBook) - (PDF)

Wholesale price: $3.99

SKU:
DP133EP097DA
Fund:
10100
Department:
70000
Object:
14000
Project:
0
P_type:
D
F_family:
eBook
Format:
PDF
P_family:
Unity of Good
Language:
Danish
Combined_Sort:
621

Det godes Enhed (e-bog udgave) / Unity of Good (Danish Translation — eBook Edition) - PDF ONLY

DOPAEBKUN0DA

I Det godes Enhed lægger Mary Baker Eddy øksen ved roden til alt ondt ved at undersøge Guds natur som den højeste form for godhed og vise, hvordan en forståelse heraf gør mennesket i stand til at fratage ondskaben al magt. Hun berører dette vigtige tema ved at belyse emner såsom ”Kender eller ser Gud synd, sygdom og død?”, ”Findes der ingen død?” og ”Frelserens mission”.

Tosproget udgave med engelsk på modstående sider.

In Unity of Good, Mary Baker Eddy lays the axe at the root of evil by exploring the nature of God as supreme good and showing how the understanding of this enables one to prove evil powerless. She addresses this important topic through subjects such as “Does God know or behold sin, sickness, and death?”, “Is There no Death?”, and “The Saviour’s Mission”.

Bilingual edition with English on facing pages.

PDF - 8.7 MB