Skip to main content

Det godes enhet (Ebok utgave) / Unity of Good (Norwegian Translation – eBook) - (PDF)

Wholesale price: $3.99

SKU:
DP133EP102NR
Fund:
10100
Department:
70000
Object:
14000
Project:
0
P_type:
D
F_family:
eBook
Format:
PDF
P_family:
Unity of Good
Language:
Norwegian
Combined_Sort:
621

Det godes enhet (Ebok utgave) / Unity of Good (Norwegian Translation — eBook Edition) - PDF ONLY

DOPAEBKUN0NR
I Det godes enhet legger Mary Baker Eddy øksen ved roten til det onde ved å utforske Guds natur som enestående god og vise hvordan forståelsen av dette gjør en i stand til å bevise at det onde ikke har noen makt. Hun vender seg til dette viktige emne gjennom tema som ”Kjenner eller ser Gud synd, sykdom og død?”, og ”Er der ingen død?”, og ”Frelserens misjon”.

Tospråklig utgave med engelsk på motstående sider.

In Unity of Good, Mary Baker Eddy lays the axe at the root of evil by exploring the nature of God as supreme good and showing how the understanding of this enables one to prove evil powerless. She addresses this important topic through subjects such as “Does God know or behold sin, sickness, and death?”, “Is There no Death?”, and “The Saviour’s Mission”.

Bilingual edition with English on facing pages.

PDF - 8.7 MB