Skip to main content

Det godes enhet Unity of Good

By Mary Baker Eddy

$3.99
Fund:
10100
Department:
70000
Object:
14000
Project:
0
P_type:
D
F_family:
eBook (PDF)
Format:
PDF
P_family:
Unity of Good
I_family:
Det godes enhet
Language:
Norwegian
Combined_Sort:
621
Author:
Mary Baker Eddy
SKU:
DP133EP102NR

Forfatteren, Mary Baker Eddy, betraktet denne boken som sitt nest viktigste verk etter Vitenskap og helse. I det tar hun for seg grunnleggende forskjeller i teologi mellom Kristen Vitenskap og tradisjonell kristendom. Hun forklarer at Gud, godhet, alltid er til stede og er allmektig. Fra dette grunnlaget viser hun leserne hvordan de skal ta opp emner som ondskap, synd og materialisme.

Tospråklig utgave med engelsk på motstående sider.

The author, Mary Baker Eddy, considered this book her second most important work after Science and Health. In it, she addresses basic differences in theology between Christian Science and traditional Christianity. She explains that God, good, is always present and is all-powerful. From this basis, she shows readers how to address topics such as evil, sin, and materialism.

Bilingual edition with English on facing pages.
 

Språk: norsk
Format: PDF
Filstørrelse: PDF - 2.3 MB

Language: Norwegian
Format: PDF
File size: PDF - 2.3 MB