Skip to main content

Kristen Helbredelse (e-bog udgave) / Christian Healing Translation (Danish) – eBook) - (PDF)

Wholesale price: $2.99

SKU:
DP123EP020DA
Fund:
10100
Department:
70000
Object:
14000
Project:
0
P_type:
D
F_family:
eBook
Format:
PDF
P_family:
Christian Healing
Language:
Danish
Combined_Sort:
621

Kristen Helbredelse (e-bog udgave) / Christian Healing (Danish Translation — eBook Edition) - PDF ONLY

DOPAEBKHEADA

I Kristen Helbredelse forklarer Mary Baker Eddy, hvordan Jesus' og hans tidlige tilhængere moral og fysiske helbredelse stadig er mulig og en integreret del af kristen praksis i dag. ”Det var kristendommens oprindelige privilegium at forbedre menneskene, at uddrive vildfarelse og helbrede syge. Den var mere et bevis herfor end en bekendelse, mere en demonstration end en lære. Den var grundlaget for ret tænkning og ret handlen, og den må genoprettes på sit tidligere grundlag.” (s. 3) Denne prædiken er baseret på en kildetekst fra Markus 16:17, 18.

Tosproget udgave med engelsk på modstående sider.

In Christian Healing, Mary Baker Eddy explains how the moral and physical healings performed by Jesus and his early followers are still possible and intrinsic to Christian practice today. She states, “The primitive privilege of Christianity was to make men better, to cast out error, and heal the sick. It was a proof, more than profession thereof; a demonstration, more than a doctrine. It was the foundation of right thinking and right acting, and must be reestablished on its former basis.” (p.3). The base text of this sermon is from Mark 16: 17, 18.

Bilingual edition with English on facing pages.

PDF - 3.5 MB