Skip to main content

Nauka i zdrowie z Kluczem do Pisma świętego Science and Health with Key to the Scriptures

By Mary Baker Eddy

$9.99
Fund:
10100
Department:
70000
Object:
14000
Project:
0
P_type:
D
F_family:
eBook (PDF)
Format:
PDF
P_family:
Science and Health with Key to the Scriptures
I_family:
Nauka i zdrowie z Kluczem do Pisma świętego
Language:
Polish
Combined_Sort:
621
Author:
Mary Baker Eddy
SKU:
DP025EP094PL
Maximum Purchase:
1 unit

Oparta na Biblii, książka Nauka i zdrowie z Kluczem do Pisma świętego jest podstawowym podręcznikiem Chrześcijańskiej Nauki. Zgłębia ona naszą relację z Bogiem i moc modlitwy w zaspokajaniu wszystkich ludzkich potrzeb. Jej autorka, Mary Baker Eddy, pokazuje jak Biblia pomaga nam zrozumieć duchowe prawa Boga i zastosować je do niezawodnego systemu uzdrawiania.

Nauka i zdrowie zawiera m. in. rozdziały: „Modlitwa”, „Małżeństwo”, „Nauka, teologia i medycyna”, „Praktyka Chrześcijańskiej Nauki”. Ostatnie 100 stron to osobiste świadectwa tych, którzy zostali uzdrowieni przez czytanie Nauki i zdrowia. Uzdrowienia te obejmują takie dolegliwości jak: choroba serca, rak, katarakta, reumatyzm, złamanie kości, głuchota i wiele innych. Czytelnicy ci wyrażają wdzięczność za doznane uzdrowienia, ale też podkreślają, że cenniejsze niż samo uzdrowienie było dla nich uzyskanie przekonania o bezgranicznej miłości Boga do człowieka i doświadczenie w rezultacie tego przemiany życia.

Wydanie dwujęzyczne z angielskim tekstem po stronie przeciwległej

Based on the Bible, Science and Health with Key to the Scriptures is the foundational textbook of Christian Science. It explores our relationship with God and the power of prayer in meeting all human needs. Author Mary Baker Eddy shows how the Bible helps us understand and apply the spiritual laws of God in a reliable system of healing. 

Science and Health includes chapters on “Prayer,” “Marriage,” “Science, Theology, and Medicine,” and “Christian Science Practice.” The last 100 pages include personal statements from those who were healed by reading Science and Health. These healings include heart disease, cancer, cataracts, rheumatism, broken bones, deafness, and more. Even more valued by these readers was a renewed sense of God’s boundless love and their lives being reformed.

Bilingual edition with English on facing pages.

Język: Polski
Format: PDF
Rozmiar pliku: PDF - 17.7 MB

Language: Polish
Format: PDF
File size: PDF - 17.7 MB