Skip to main content

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun (Sähkökirja painos) (Finnish) — (eBook) - (PDF)

Wholesale price: $9.99

SKU:
DP025EP087FI
Fund:
10100
Department:
70000
Object:
14000
Project:
0
P_type:
D
F_family:
eBook
Format:
PDF
P_family:
Science and Health with Key to the Scriptures
Language:
Finnish
Combined_Sort:
621

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun (Sähkökirja painos) (Finnish) — eBook Edition - PDF ONLY

DOPAEBKSH0FI

Kristillisen Tieteen oppikirjassa Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun Mary Baker Eddy selittää Kristuksen Jeesuksen opetusten ja parantamisten taustalla olevat tieteelliset lait. Aivan kirjan ensimmäisestä luvusta ”Rukous” lähtien aina Ensimmäisen Mooseksen kirjan, Ilmestyskirjan ja raamatullisten käsitteiden selityksiin asti kirjoittaja kehottaa lukijoita miettimään syvällisesti Jumalan kaikkeutta, ihmisen täydellisyyttä Jumalan henkisenä luomuksena ja miten näiden tosiasioiden ymmärtäminen voi vapauttaa meidät synnistä, sairaudesta ja kuolemasta – aivan kuten tapahtui Raamatun alkuaikoina.

Kaksikielinen painos, jossa englanti on viereisellä sivulla

In the Christian Science textbook, Science and Health with Key to the Scriptures, Mary Baker Eddy explains the scientific laws behind the teachings and healings of Christ Jesus. From the first chapter, “Prayer,” to her exegesis of Genesis and Revelation, to a Glossary of biblical terms, the author invites readers to deeply consider the allness of God, the perfection of man as God's spiritual creation, and how an understanding of these facts can free one from sin, disease, and death—just as they did in biblical times.

Bilingual edition with English on facing pages.

PDF - 98.7 MB