Skip to main content

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun Science and Health with Key to the Scriptures

By Mary Baker Eddy

$24.00
Fund:
10100
Department:
70000
Object:
14000
Project:
0
P_type:
P
F_family:
Paperback
Format:
Paperback
P_family:
Science and Health with Key to the Scriptures
I_family:
Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun
Language:
Finnish
Combined_Sort:
81
Author:
Mary Baker Eddy
SKU:
P025B22445FN

Raamattuun perustuva Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun on Kristillisen Tieteen perusoppikirja. Siinä tarkastellaan suhdettamme Jumalaan ja rukouksen voimaa kaikkien inhimillisten tarpeiden täyttämisessä. Kirjan tekijä Mary Baker Eddy osoittaa, miten Raamattu auttaa meitä ymmärtämään ja soveltamaan Jumalan henkisiä lakeja luotettavana parannusmenetelmänä.

Tiede ja terveys sisältää muun muassa luvut ”Rukous”, ”Avioliitto”, ”Tiede, teologia ja lääketiede” ja ”Kristillisen Tieteen praktiikka”. Viimeiset 100 sivua ovat henkilökohtaisia todistuksia ihmisiltä, jotka olivat parantuneet lukemalla Tiede ja terveys –teoksen. Näitä parantumisia ovat esimerkiksi sydänsairaus, syöpä, kaihi, reumatismi, luunmurtumat, kuurous jne. Nämä lukijat arvostivat jopa enemmän uutta syvempää ymmärrystä Jumalan rajattomasta rakkaudesta ja oman elämänsä uudistumista.

Kaksikielinen painos, jossa englanti on viereisellä sivulla.


 Based on the Bible, Science and Health with Key to the Scriptures is the foundational textbook of Christian Science. It explores our relationship with God and the power of prayer in meeting all human needs. Author Mary Baker Eddy shows how the Bible helps us understand and apply the spiritual laws of God in a reliable system of healing. 

Science and Health includes chapters on “Prayer,” “Marriage,” “Science, Theology, and Medicine,” and “Christian Science Practice.” The last 100 pages include personal statements from those who were healed by reading Science and Health. These healings include heart disease, cancer, cataracts, rheumatism, broken bones, deafness, and more. Even more valued by these readers was a renewed sense of God’s boundless love and their lives being reformed.

Bilingual edition with English on facing pages.

Language: Finnish
Format: Paperback
Pages: 1328
Dimensions: 4.88 x 7.50 inches (12.40 x 19.05 cm)
Weight: 1.81 lbs (0.82 kg)
ISBN: 978-0-87952-490-6