Skip to main content

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun // Science and Health with Key to the Scriptures (Finnish) (Paperback)

$24.00

SKU:
P025B22445FN
Fund:
10100
Department:
70000
Object:
14000
Project:
0
P_type:
P
F_family:
Book
Format:
Paperback
P_family:
Science and Health with Key to the Scriptures
Language:
Finnish
Combined_Sort:
81

This product is currently out of stock. Please check back later.

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun – Paperback (Finnish)

Kristillisen Tieteen oppikirjassa Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun Mary Baker Eddy selittää Kristuksen Jeesuksen opetusten ja parantamisten taustalla olevat tieteelliset lait. Aivan kirjan ensimmäisestä luvusta ”Rukous” lähtien aina Ensimmäisen Mooseksen kirjan ja Ilmestyskirjan raamatunselityksiin sekä raamatullisten käsitteiden Sanastoon asti kirjoittaja Jumalan kaikkeutta, ihmisen täydellisyyttä Jumalan henkisenä luomuksena ja miten näiden tosiasioiden ymmärtäminen voi vapauttaa synnistä, sairaudesta ja kuolemasta – aivan kuten tapahtui Raamatun alkuaikoina. Kaksikielinen painos, jossa englanninkieli on viereisellä sivulla.

In the Christian Science textbook, Science and Health with Key to the Scriptures, Mary Baker Eddy explains the scientific laws behind the teachings and healings of Christ Jesus. From the first chapter, “Prayer,” to her exegesis of Genesis and Revelation, to a Glossary of biblical terms, the author invites readers to deeply consider the allness of God, the perfection of man as God's spiritual creation, and how an understanding of these facts can free one from sin, disease, and death—just as they did in biblical times.

Bilingual edition with English on facing pages.

Paperback
1.880 lbs/30.03 oz

1328 pages"
  • ISBN: 0879521147