Skip to main content

Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift Science and Health with Key to the Scriptures

By Mary Baker Eddy

$9.99
Fund:
10100
Department:
70000
Object:
14000
Project:
0
P_type:
D
F_family:
eBook (PDF)
Format:
PDF
P_family:
Science and Health with Key to the Scriptures
I_family:
Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift
Language:
Dutch
Combined_Sort:
621
Author:
Mary Baker Eddy
SKU:
DP025EP086DU
Maximum Purchase:
1 unit

Gebaseerd op de Bijbel is Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift het fundamentele leerboek van Christian Science. Het onderzoekt onze relatie met God en de kracht van gebed om in alle menselijke behoeften te voorzien. De schrijfster Mary Baker Eddy laat zien hoe de Bijbel ons helpt de geestelijke wetten van God in een betrouwbaar systeem van genezing te begrijpen en toe te passen.

Wetenschap en Gezondheid bevat hoofdstukken over “Gebed”, “Het Huwelijk”, “Wetenschap, Godgeleerdheid en Geneeskunde” en “De Toepassing van Christian Science.” Op de laatste 100 bladzijden staan persoonlijke verklaringen van diegenen, die door het lezen van Wetenschap en Gezondheid zijn genezen. Deze genezingen betreffen hartziektes, kanker, staar, reuma, gebroken botten, doofheid en meer. Meer nog waardeerden deze lezers een vernieuwd besef van Gods onbegrensde liefde en hun getransformeerde leven.

Tweetalige uitgave met de Engelse tekst op de tegenoverliggende bladzijde.

Based on the Bible, Science and Health with Key to the Scriptures is the foundational textbook of Christian Science. It explores our relationship with God and the power of prayer in meeting all human needs. Author Mary Baker Eddy shows how the Bible helps us understand and apply the spiritual laws of God in a reliable system of healing. 

Science and Health includes chapters on “Prayer,” “Marriage,” “Science, Theology, and Medicine,” and “Christian Science Practice.” The last 100 pages include personal statements from those who were healed by reading Science and Health. These healings include heart disease, cancer, cataracts, rheumatism, broken bones, deafness, and more. Even more valued by these readers was a renewed sense of God’s boundless love and their lives being reformed.

Bilingual edition with English on facing pages.

Taal: Nederlands
Opmaak: PDF
Bestandsgrootte: PDF - 17.2 MB

Language: Dutch
Format: PDF
File size: PDF - 17.2 MB