Skip to main content

Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften Science and Health with Key to the Scriptures

By Mary Baker Eddy

$36.00
Fund:
10100
Department:
70000
Object:
14000
Project:
0
P_type:
P
F_family:
Hardcover
Format:
Hardcover
P_family:
Science and Health with Key to the Scriptures
I_family:
Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften
Language:
Swedish
Combined_Sort:
59
Author:
Mary Baker Eddy
SKU:
P025B34578SW

Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften är baserad på Bibeln och är den grundläggande läroboken i Kristen Vetenskap. Den utforskar vårt förhållande till Gud samt bönens makt när det gäller att fylla alla mänskliga behov. Författaren Mary Baker Eddy visar hur Bibeln hjälper oss att förstå och tillämpa Guds andliga lagar i ett tillförlitligt system för helande.

I Vetenskap och hälsa ingår kapitel om ”Bön,” ”Äktenskapet,” ”Vetenskap, teologi, medicin” och ”Praktik i Kristen Vetenskap”. Det sista kapitlet på nästan 100 sidor innehåller förstahandsberättelser från människor som blev botade genom att läsa Vetenskap och hälsa. Där ingår helanden av hjärtfel, cancer, grå starr, reumatism, benbrott, dövhet och mer. Ännu mer uppskattat av dessa läsare var en förnyad känsla av Guds gränslösa kärlek och att deras liv blev förnyade.

Tvåspråkiga utgåvor med engelska på motstående sidor. Nyreviderad översättning 2020.

Based on the Bible, Science and Health with Key to the Scriptures is the foundational textbook of Christian Science. It explores our relationship with God and the power of prayer in meeting all human needs. Author Mary Baker Eddy shows how the Bible helps us understand and apply the spiritual laws of God in a reliable system of healing. 

Science and Health includes chapters on “Prayer,” “Marriage,” “Science, Theology, and Medicine,” and “Christian Science Practice.” The last 100 pages include personal statements from those who were healed by reading Science and Health. These healings include heart disease, cancer, cataracts, rheumatism, broken bones, deafness, and more. Even more valued by these readers was a renewed sense of God’s boundless love and their lives being reformed.

Bilingual edition with English on facing pages. Newly revised in 2020.

Språk: Svenska
Formatera: Hårt omslag
Antal sidor: 1328
Vikt: 0.36 kg
tjock: 15.2 x 22.9 cm
ISBN: 978-0-87952-481-4

Language: Swedish
Format: Hardcover
Pages: 1328
Weight: 0.8 lbs.
Dimensions: 6.0 x 9.0 inches
ISBN: 978-0-87952-481-4