Skip to main content

Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften — Hardcover (Swedish)

$36.00

SKU:
P025B34578SW
Fund:
10100
Department:
70000
Object:
14000
Project:
0
P_type:
P
F_family:
Book
Format:
Hardcover
P_family:
Science and Health with Key to the Scriptures
Language:
Swedish
Combined_Sort:
59

I Kristen Vetenskaps lärobok, Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften, förklarar Mary Baker Eddy de vetenskapliga lagar som ligger bakom Jesu Kristi lära och helande. Från det första kapitlet, ”Bön”, till hennes exegetiska utläggningar av Första Moseboken och Uppenbarelseboken, och en ordlista med förklaringar av bibliska termer, inbjuds läsaren att på djupet begrunda Guds allhet, människans fullkomlighet som Guds andliga skapelse, och hur en förståelse av dessa fakta kan befria från synd, sjukdom och död – precis som på Bibelns tid.

Tvåspråkiga utgåvor med engelska på motstående sidor. Nyreviderad översättning 2020.

In the Christian Science textbook, Science and Health with Key to the Scriptures, Mary Baker Eddy explains the scientific laws behind the teachings and healings of Christ Jesus. From the first chapter, “Prayer,” to her exegesis of Genesis and Revelation, to a Glossary of biblical terms, the author invites readers to deeply consider the allness of God, the perfection of man as God's spiritual creation, and how an understanding of these facts can free one from sin, disease, and death—just as they did in biblical times.

Bilingual edition with English on facing pages. Newly revised in 2020.

Language: Swedish
English Title: Science and Health with Key to the Scriptures
Format: Hardcover
Dimensions: 6.00in x 9.00in x 0.00in
Dimensions: 15.2cm x 22.9cm x 0.00cm
Weight: 2.00 lbs.
Weight: 0.91 kg.
Length: 1,328  
ISBN: 978-0-87952-481-4