Skip to main content

Bibel, Den danske autoriserede oversættelse fra 1992 Bible

$43.00
Fund:
10100
Department:
70000
Object:
14000
Project:
0
P_type:
P
F_family:
Hardcover
Format:
Hardcover
P_family:
Bible
I_family:
Bibel, Den danske autoriserede oversættelse fra 1992
Language:
Danish
Combined_Sort:
51
SKU:
P050B40703DA

Bibelen har, gennem generationer, bragt trøst og vejledning til millioner af mennesker. Mary Baker Eddy henviste til bibelen, som sin eneste lærebog og citerede fra den mange gange, gennem hele sit forfatterskab. I sin essens, inspirerer bibelen til en forståelse af Guds aldrig svigtende godhed og menneskehedens medfødte åndelighed. Bibelen og Kristen Videnskabs lærebog, Videnskab og Helse med Nøgle til Skriften af Mary Baker Eddy udgør pastoren for Kristen Videnskabs Kirke.

Citater fra disse to bøger udgør den autoriserede ugentlige Bibel Lektion prædiken trykt i Kristen Videnskabs Kvartalshæfte.

The Bible has brought comfort and guidance to millions of people for generations. Mary Baker Eddy referred to the Bible as her only textbook and referenced it many times throughout her writings. At its core, the Bible inspires an understanding of God’s unfailing goodness and humanity’s innate spirituality. The Bible and the Christian Science textbook, Science and Health with Key to the Scriptures by Mary Baker Eddy constitute the Pastor of the Church of Christ, Scientist. 

Citations from these two books comprise the authorized weekly Bible Lesson sermon printed in the Christian Science Quarterly.

Sprog: danske
Format: indbundet
Vægt: 0.90 kg
Størrelser: 15.5 cm x 21.5 cm
ISBN: 978-87-7523-779-1

Language: Danish
Format: Hardcover
Weight: 2.44 lbs
Dimensions: 6 x 8.5 inches
ISBN: 978-87-7523-779-1