Skip to main content

Den gudomliga Vetenskapens grunddrag Rudimental Divine Science

By Mary Baker Eddy

$2.99
Fund:
10100
Department:
70000
Object:
14000
Project:
0
P_type:
D
F_family:
eBook (PDF)
Format:
PDF
P_family:
Rudimental Divine Science
I_family:
Den gudomliga Vetenskapens grunddrag
Language:
Swedish
Combined_Sort:
621
Author:
Mary Baker Eddy
SKU:
DP131EP131SW

Mary Baker Eddy använder sig av frågor och svar för att förklara de grundläggande idéerna i Kristen Vetenskap. Den första frågan lyder: ”Hur skulle du definiera Kristen Vetenskap?” Hon svarar: ”Som Guds lag, det godas lag, som tolkar och demonstrerar den gudomliga Principen och regeln för universell harmoni.” Sedan ställer hon frågor som: ”Är människan materiell eller andlig?” och: ”Hur bör jag gå till väga för att demonstrera Kristen Vetenskap vid helandet av sjuka?

Tvåspråkiga utgåvor med engelska på motstående sidor.

Through a question-and-answer format, Mary Baker Eddy explains the basic ideas of Christian Science. The first question is, “How would you define Christian Science?” She answers: “As the law of God, the law of good, interpreting and demonstrating the divine Principle and rule of universal harmony.” Subsequent questions include “Is man material or spiritual?” and “How should I undertake to demonstrate Christian Science in healing the sick?

Bilingual edition with English on facing pages.

Språk: Svenska
Formatera: PDF
Filstorlek: PDF - 3.2 MB

Language: Swedish
Format: PDF
File size: PDF - 3.2 MB