Skip to main content

Den gudomliga Vetenskapens grunddrag (eBok Upplaga) / Rudimental Divine Science (Swedish Translation – eBook) - (PDF)

Wholesale price: $2.99

SKU:
DP131EP131SW
Fund:
10100
Department:
70000
Object:
14000
Project:
0
P_type:
D
F_family:
eBook
Format:
PDF
P_family:
Rudimental Divine Science
Language:
Swedish
Combined_Sort:
621

Den gudomliga Vetenskapens grunddrag (eBok Upplaga) / Rudimental Divine Science (Swedish Translation — eBook Edition) - PDF ONLY

Den gudomliga vetenskapens grunddrag ger an koncis förklaring av Kristen Vetenskaps teologi och de metafysiska begrepp som är fundamentala för dess lära. Genom frågor och svar förmedlar Mary Baker Eddy andliga insikter och behandlar några av de vanligaste frågorna om vetenskaplig kristendom och hur den helar, frågor som ”Finns det icke någon materie?”, ”Är människan materiell eller andlig?” och ”Hur bör jag gå till väga för att demonstrera Christian Science vid helandet av sjuka?”

Tvåspråkiga utgåvor med engelska på motstående sidor.

Rudimental Divine Science provides a concise explanation of Christian Science theology and the metaphysical ideas intrinsic to its teachings. Through a question-and-answer format, Mary Baker Eddy offers spiritual insights and addresses some of the most commonly asked questions about scientific Christianity and how it heals, including “Is there no matter?”, “Is man material or spiritual?”, and “How should I undertake to demonstrate Christian Science in healing the sick?”

Bilingual edition with English on facing pages.

PDF - 3.1 MB