Skip to main content

Menneskenes oppfatning av Gud—dens virkning på helse og kristendom (Ebok utgave) / The People's Idea of God – Its Effect on Health and Christianity (Norwegian Translation — eBook) - (PDF)

Wholesale price: $2.99

SKU:
DP128EP065NR
Fund:
10100
Department:
70000
Object:
14000
Project:
0
P_type:
D
F_family:
eBook
Format:
PDF
P_family:
The People's Idea of God
Language:
Norwegian
Combined_Sort:
621

Menneskenes oppfatning av Gud—dens virkning på helse og kristendom (Ebok utgave) / The People's Idea of God – Its Effect on Health and Christianity (Norwegian Translation — eBook Edition) - PDF ONLY

DOPAEBKPEONR
Menneskenes oppfatning av Gud
ser nærmere på forvandlingseffekten som et opphøyd syn på Gud og en voksende forståelse av Ham kan ha på ens helse og fremgang i å demonstrere vitenskapelig kristendom i det daglige liv. Denne prekenen er basert på Efeserbrevet 4:5, ”Én Herre, én tro, én dåp.”

Tospråklig utgave med engelsk på motstående sider.

The People’s Idea of God examines the transforming effect an uplifted view of God and a growing understanding of Him can have on one’s health and one’s progress in demonstrating scientific Christianity in daily life. This sermon is based on Ephesians 4:5, “One Lord, one faith, one baptism."

Bilingual edition with English on facing pages.

PDF - 2.7 MB