Skip to main content

Kristen helbredelse (Ebok utgave) / Christian Healing Translation (Norwegian) – (eBook) - (PDF)

Wholesale price: $2.99

SKU:
DP123EP023NR
Fund:
10100
Department:
70000
Object:
14000
Project:
0
P_type:
D
F_family:
eBook
Format:
PDF
P_family:
Christian Healing
Language:
Norwegian
Combined_Sort:
621

Kristen helbredelse (Ebok utgave) / Christian Healing (Norwegian Translation — eBook Edition) - PDF ONLY

DOPAEBKHEANR
I Kristen helbredelse forklarer Mary Baker Eddy hvordan de moralske og fysiske helbredelsene utført av Jesus og hans tidlige tilhengere fortsatt er mulige og vesentlige for Kristen praksis idag. Hun erklærer, ”Kristendommens opprinnelige privilegium var å gjøre menneskene bedre, å utdrive villfarelse og helbrede de syke. Den var et bevis på dette, mer enn en bekjennelse, en demonstrasjon mer enn en lære. Den var grunnlaget for rett tenkning og rett handling, og må bli gjenopprettet på sin tidligere basis.” (s.3). Grunnteksten for denne prekenen er fra Markus 16: 17, 18.

Tospråklig utgave med engelsk på motstående sider.

In Christian Healing, Mary Baker Eddy explains how the moral and physical healings performed by Jesus and his early followers are still possible and intrinsic to Christian practice today. She states, “The primitive privilege of Christianity was to make men better, to cast out error, and heal the sick. It was a proof, more than profession thereof; a demonstration, more than a doctrine. It was the foundation of right thinking and right acting, and must be reestablished on its former basis.” (p.3). The base text of this sermon is from Mark 16: 17, 18.

Bilingual edition with English on facing pages.

PDF - 3.5 MB