Skip to main content

Det Godes Enhet, Kristen Helbredelse, Menneskenes Oppfatning av Gud // Unity of Good, Christian Healing, and The People's Idea of God (Norwegian)

Wholesale price: $18.00

SKU:
P125B14921NR
Fund:
10100
Department:
70000
Object:
14000
Project:
0
P_type:
P
F_family:
Book
Format:
Hardcover
P_family:
Unity of Good, Christian Healing, The People's Idea of God
Language:
Norwegian
Combined_Sort:
51

Unity of Good & Two Sermons translated into NorwegianDisse tre verk av Mary Baker Eddy belyser den forvandlende virkningen et opphøyet syn på Gud og en forståelse av Hans kjærlige vesen kan ha for individuell velvære. De forklarer hvordan et korrekt syn på Gud kan fremme moralsk og åndelig fremgang, helse og velvære, og kristen helbredelse slik det ble praktisert av Kristus Jesus og hans tidlige tilhengere.

Det godes enhet utforsker Guds vesen som enestående god, og viser hvordan forståelsen av dette gjør en istand til å påvise at det onde er maktesløst.
Kristen helbredelse er basert på Markus 16: 17, 18 og forteller hvordan de moralske og fysiske helbredelsene Jesus og hans tidlige tilhengere gjorde fremdeles er vesentlige for kristen praksis idag.

Tospråklig utgave med engelsk på motstående sider. 

These three works by Mary Baker Eddy illumine the transforming effect an uplifted view of God and an understanding of His loving nature can have on one’s well-being. They explain how a correct view of God can promote moral and spiritual progress, health and welfare, and Christian healing as practiced by Christ Jesus and his early followers.

Unity of Good explores the nature of God as supreme good and shows how the understanding of this enables one to prove evil powerless.
Christian Healing is based on Mark 17: 17, 18 and tells how the moral and physical healings performed by Jesus and his early followers are still intrinsic to Christian practice today.

The People’s Idea of God is based on Ephesians 4:5, and examines the transforming effect an uplifted view of God can have on one’s health and one’s progress in demonstrating scientific Christianity in daily life.

Bilingual edition with English on facing pages. 
Hardcover
Dimensions: 4 15/16" x 7 6/16" (12.5cm x 18.8cm)
Weight (lb and kg): 0.81 lbs (0.37 kg)
98 Pages