Skip to main content

Menneskers Begreb om Gud – Dets virkning på sundhed og Kristendom (e-bog udgave) / The People's Idea of God – Its Effect on Health and Christianity Translation (Danish) — (eBook) - (PDF)

$2.99

SKU:
DP128EP062DA
Fund:
10100
Department:
70000
Object:
14000
Project:
0
P_type:
D
F_family:
eBook (PDF)
Format:
PDF
P_family:
The People's Idea of God
Language:
Danish
Combined_Sort:
621

Menneskers Begreb om Gud – Dets virkning på sundhed og Kristendom (e-bog udgave) / The People's Idea of God – Its Effect on Health and Christianity (Danish Translation — eBook Edition) - PDF ONLY

DOPAEBKPEODA

Menneskers begreb om Gud
undersøger den forvandlende effekt, et opløftet Gudssyn og en voksende forståelse af Gud, kan have på ens helbred og ens tiltagende evne til at at demonstrere den videnskabelige Kristendom i dagligdagen. Efeserne 4:5: ”Én Herre, én tro, én dåb”.

Tosproget udgave med engelsk på modstående sider.

The People’s Idea of God examines the transforming effect an uplifted view of God and a growing understanding of Him can have on one’s health and one’s progress in demonstrating scientific Christianity in daily life. This sermon is based on Ephesians 4:5, “One Lord, one faith, one baptism."

Bilingual edition with English on facing pages.

PDF - 2.8 MB