Skip to main content

Bibelen, oversettelse 1988/2007 Bible

$17.00
Fund:
10100
Department:
70000
Object:
14000
Project:
0
P_type:
P
F_family:
Hardcover
Format:
Hardcover
P_family:
Bible
I_family:
Bibelen, oversettelse 1988/2007
Language:
Norwegian
Combined_Sort:
51
SKU:
P050B40793NR

Bibelen har brakt komfort og veiledning til millioner av mennesker i generasjoner. Mary Baker Eddy refererer til bibelen som hennes eneste lærebok og oppga den som referanse flere ganger i hennes skrifter. I dens kjerne, inspirerer bibelen til en forståelse av guds ufeilbarlige godhet og menneskehetens medfødte spiritualitet. Bibelen og skrifter fra Kristen Vitenskap, Vitenskap og helse med nøkkel til Skriften av Mary Baker Eddy konstituerer pastoren for Kristen Vitenskaps kirken.

The Bible has brought comfort and guidance to millions of people for generations. Mary Baker Eddy referred to the Bible as her only textbook and referenced it many times throughout her writings. At its core, the Bible inspires an understanding of God’s unfailing goodness and humanity’s innate spirituality. The Bible and the Christian Science textbook, Science and Health with Key to the Scriptures by Mary Baker Eddy constitute the Pastor of the Church of Christ, Scientist.

Språk: norsk
Format: Innbundet
Vekt: 0.53 kg
ISBN: 978-8-25204-260-3

Language: Norwegian
Format: Hardcover
Weight: 1.17 lbs.
ISBN: 978-8-25204-260-3