Skip to main content

Vitenskap og helse med nøkkel til Skriften — Paperback (Norwegian)

$24.00

SKU:
P025B15274NR
Fund:
10100
Department:
70000
Object:
14000
Project:
0
P_type:
P
F_family:
Book
Format:
Paperback
P_family:
Science and Health with Key to the Scriptures
Language:
Norwegian
Combined_Sort:
81

Vitenskap og helse med nøkkel til Skriften – Paperback (Norwegian)

I Kristen Vitenskaps lærebok, Vitenskap og helse med nøkkel til Skriften, forklarer Mary Baker Eddy de vitenskapelige lovene bak læren og helbredelsene til Kristus Jesus. Fra det første kapitelet, Bønn,” til hennes fortolkninger av første Mosebok og Åpenbaringen og et glossar for bibelske uttrykk, inviterer forfatteren lesere til å tenke dypt over Guds allhet, menneskets fullkommenhet som Guds åndelige skaperverk, og hvordan en forståelse av disse kjensgjerningene kan frigjøre fra synd, sykdom og dødnettopp slik de gjorde i bibelske tider.

Tospråklig utgave med engelsk på motstående sider.


In the Christian Science textbook, Science and Health with Key to the Scriptures, Mary Baker Eddy explains the scientific laws behind the teachings and healings of Christ Jesus. From the first chapter, “Prayer,” to her exegesis of Genesis and Revelation, to a Glossary of biblical terms, the author invites readers to deeply consider the allness of God, the perfection of man as God's spiritual creation, and how an understanding of these facts can free one from sin, disease, and death—just as they did in biblical times.

Bilingual edition with English on facing pages.

Paperback
1.630 lbs/26.08 oz

1328 pages"
  • ISBN: 0879521988