Skip to main content

Vitenskap og helse med nøkkel til Skriften Science and Health with Key to the Scriptures

By Mary Baker Eddy

$24.00
Fund:
10100
Department:
70000
Object:
14000
Project:
0
P_type:
P
F_family:
Paperback
Format:
Paperback
P_family:
Science and Health with Key to the Scriptures
I_family:
Vitenskap og helse med nøkkel til Skriften
Language:
Norwegian
Combined_Sort:
81
Author:
Mary Baker Eddy
SKU:
P025B15274NR

Basert på Bibelen, Vitenskap og helse med nøkkel til Skriften er den grunnleggende læreboken for Kristen Vitenskap. Den utforsker vårt forhold til Gud og kraften i bønn for å møte alle menneskelige behov. Forfatter Mary Baker Eddy viser hvordan Bibelen hjelper oss å forstå og anvende Guds åndelige lover i et pålitelig helbredingssystem.

Vitenskap og helse inkluderer kapitler om «Bønn», «Ekteskapet», «Vitenskap, teologi, medisin» og «Kristen Vitenskaps praksis». De siste 100 sidene inkluderer personlige uttalelser fra de som ble helbredet ved å lese Vitenskap og helse. Disse helbredelsene inkluderer hjertesykdom, kreft, grå stær, revmatisme, knuste bein, døvhet og mer. Enda mer verdsatt av disse leserne var en fornyet følelse av Guds grenseløse kjærlighet og deres liv som ble reformert.

Tospråklig utgave med engelsk på motstående sider.
 

Based on the Bible, Science and Health with Key to the Scriptures is the foundational textbook of Christian Science. It explores our relationship with God and the power of prayer in meeting all human needs. Author Mary Baker Eddy shows how the Bible helps us understand and apply the spiritual laws of God in a reliable system of healing. 

Science and Health includes chapters on “Prayer,” “Marriage,” “Science, Theology, and Medicine,” and “Christian Science Practice.” The last 100 pages include personal statements from those who were healed by reading Science and Health. These healings include heart disease, cancer, cataracts, rheumatism, broken bones, deafness, and more. Even more valued by these readers was a renewed sense of God’s boundless love and their lives being reformed.

Bilingual edition with English on facing pages.
 

Språk: norsk
Format: pocketbok
Antall sider: 1328
Dimensjoner: 12.40 x 19.05 cm
Vekt: 0.48 kg
ISBN: 978-0-87952-486-9

Language: Norwegian
Format: Paperback
Pages: 1328
Dimensions: 4.88 x 7.50 inches (12.40 x 19.05 cm)
Weight: 1.06 lbs
ISBN: 978-0-87952-486-9